با ما تماس بگیرید


پیوست نگاری

پیوست نگاری
تعداد آزمون‌ها
1 آزمون
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
7 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

جزوه پیوست نگاری
0 دقیقه
پیوست نگاری - قسمت اول
24 دقیقه
پیوست نگاری - قسمت دوم
21 دقیقه
پیوست نگاری - قسمت سوم
17 دقیقه
پیوست نگاری - قسمت چهارم
28 دقیقه
پیوست نگاری - قسمت پنجم
19 دقیقه
آزمون پیوست نگاری
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای