با ما تماس بگیرید


فرهنگ کارآفرینی

فرهنگ کارآفرینی
تعداد آزمون‌ها
1 آزمون
تعداد فصل‌ها
1 فصل
تعداد جلسات
4 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

جزوه فرهنگ کارآفرینی
0 دقیقه
فرهنگ کارآفرینی - قسمت اول
18 دقیقه
فرهنگ کارآفرینی - قسمت دوم
21 دقیقه
آزمون فرهنگ کارآفرینی
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای