با ما تماس بگیرید


پشتیبانی تحصیلی

پشتیبانی تحصیلی
تعداد آزمون‌ها
1 آزمون
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
6 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

جزوه پشتیبانی تحصیلی
0 دقیقه
پشتیبانی تحصیلی - قسمت اول
16 دقیقه
پشتیبانی تحصیلی - قسمت دوم
16 دقیقه
پشتیبانی تحصیلی - قسمت سوم
15 دقیقه
پشتیبانی تحصیلی - قسمت چهارم
16 دقیقه
آزمون پشیبانی تحصیلی
0 دقیقه

امتیاز

0.50 از 5 / 1 رای