با ما تماس بگیرید


انگیزشی کسب و کار

انگیزشی کسب و کار
تعداد آزمون‌ها
1 آزمون
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
4 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

جزوه انگیزشی کسب و کار
0 دقیقه
انگیزشی کسب و کار - قسمت اول
17 دقیقه
انگیزشی کسب و کار - قسمت دوم
19 دقیقه
آزمون انگیزشی کسب و کار
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای