با ما تماس بگیرید


راهبرد ها و مقررات فرهنگی

راهبرد ها و مقررات فرهنگی
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
6 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

جزوه راهبردها و مقررات فرهنگی
0 دقیقه
راهبرد ها و مقررات فرهنگی - قسمت اول
22 دقیقه
راهبرد ها و مقررات فرهنگی - قسمت دوم
23 دقیقه
راهبرد ها و مقررات فرهنگی - قسمت سوم
0 دقیقه
راهبرد ها و مقررات فرهنگی - قسمت چهارم
22 دقیقه
راهبرد ها و مقررات فرهنگی - قسمت پنجم
23 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای